Welkom op de website van Vrouwen op de Bres

Jesaja 61:1-2
“De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen openinģ der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen.”

God wil ons door elke situatie leiden en ons bevestigen in onze bestemming. Ons leven is geen vergissing en ook geen ongeluk. Wij waren al in Gods gedachten, lang voordat onze ouders aan ons dachten.  God had een plan voor ons leven, een bestemming voor een ieder van ons. Het doet er niet toe wat anderen mensen ons verteld hebben eveneens de omstandigheden en levenservaringen doen er niet toe. God heeft een speciaal doel met ons leven en Hij heeft ons de benodigde geestelijke uitrusting gegeven om dit doel te bereiken. Die uitrusting is, “de zalving.”

Ook Jezus gebruikte deze uitrusting toen Hij op aarde was. Diezelfde zalving om een blijde boodschap te brengen staat vandaag tot onze beschikking. Om dit te bereiken zullen wij, Zijn volk, Zijn tegenwoordigers, God moeten toestaan elk deel van ons wezen in te smeren en in te wrijven met het leven van Jezus. Jezus zalft Zijn volk- ons –  om het evangelie te verkondigen, het goede nieuws, aan hen die in een wereld vol hopeloosheid en ellende leven. Christus zal zijn volk kracht geven om de gebrokenen van hart te genezen en deze zalving zal de macht van depressie, moedeloosheid, en kwelling verbreken. Gekwelde gevangen worden weer vrij door de zalving. Amen.

Het is Gods verlangen om de levens van mensen te veranderen. Houdt onze agenda in de gaten via Facebook , Vrouwenopdebres.

Gods zegen.

Apostel  Johanna O’Bryan-Belfor

 

 

 

Deze pagina is ook beschikbaar in: Engels